Skip to Content

Indendørsstål

Produkter

Vi følger gældende normer og procedure for ståldimensionering som er beskrevet i EN 1990 Eurocode og er certificeret i henhold til EN ISO 3834-2 og DIN 188800-7 EN1090.

Vi anvender de anbefalede sikkerhedsfaktorer og kombinationer herunder lastberegninger m.v. når vi dimensionere.

Hvis intet andet er specificeret  - f.eks. nationale annex til eurocoderne - anvender vi altid EXC 2.

EN 1991-1-4 anvendes til vindlaster

EN 1998-1   Dimensionering af bygningsstål for jordskælvsområder part 1. Generelle foreskrifter vedr seismics e forholdsregler for bygninger.

EN 1993-1-2-3 Stålstativer, tårne, master, m.v.

EN ISO 14122-2,3 og 4  Arbejdsplatforme, trapper og værn o.l.

EN 13084-1,6,7  standards for skorstene.

BR 10 – Bygningsreglementet af 2010 for beboelser .( Nu  BR 15 )- brand, handicap,flugtveje, trapper og værn.

Trapper, trappestiger og gelændre som er en del af en maskine.

Trapper er i princippet vandrette reposer der gør det muligt at bevæge sig opefter / nedefter  til fods og stigningen af trappeløbet ( afstanden melle to trin ) skal så vidt mulig være konstant og bør ikke overstige 45 gr, men den skal være i overenstsemmelse med ligningen 600 større/lig  g + 2h mindre/lig 660 mm .

Minimum trindybde ( t ) er 80 mm og stigningen fra et trin til det næste må ikke være større end ( h ) 250 mm. Trappens frie bredde ( w ) skal mindst være 600 mm, mens den foretrukne bredde er 800 mm,  hvis flere personer bruger trappen samtidig skal den være min 1000 mm bred.

Trinnets/repoets  overlæg ( r ) må max være 10 mm ( t – g )

Trappens øverste trin skal være i niveau med en evnt. Repoe – dette er for at reducere ricikoen for fald ulykker på trappen.

Repos /hvileplatformt
Individuelle trappeløb må ikke overstiger en højde ( H ) på 3000 mm i så fald skal der indsættes en mellemrepos med en dybde (l ) på 800 mm. For et enkelt trappeløb må højden ( H ) ikke overstige 4000 mm

Leitere skal have en hvileplatform  ( 600 mm x 600 mm ) for hver 6 M ( H), såfremt leiteren kun bruges sjældent ( skorstene ) kan afstanden mellem hvileplatformene være op til 15 M det samme gør sig gældende for leitere med glideskinne og faldsikring .

Gelænderet yder beskyttelse mod utilsigtet fald eller utilsigtet adgang til et farligt område som trapper trappestiger eller rapoer,platforme og gangbroer kan være forsynet med. Såfremt faldhøjden er mere større end 500 mm skal der monteres et gelænder.  Et gelænder har  ingen skarpe hjørner, svejsninger eller gratere, ru kanter m.v.

Konstruktionerne der anvendes i industrien variere fra 1,5 kN/m2 for  let gående trafik op til 5 kN/m2 for tung  gående trafik med belastning.

Gelænderets højde skal være mindst 1100 mm på vandrette platforme,repoer o.l.

For trappeløb er højden min.900 mm og max. 1000 mm.

Nedenunder  - parallelt med håndlisten er knælisten placeret, den yder primært beskyttelse mod nedstyrtning og er placeret max  500 mm under håndlisten.Såfremt der anvendes lodrette stolper i stedet for knæliste skal den vandrette afstand højst være 180 mm.

På den lodrette del af gelænderet er ballustererne placeret og de forankre  gelænderet til trappen eller platformen/repoet Fodsparket er det nedre vandrette stykke ned mod en repos / platforme,  det skal sikre at der ikke kan falde genstande ned fra et etageniveau, mindst højde skal være 100 mm.

Permanente adgangsveje mellem 2 niveauer til et maskinanlæg

Permanente adgangsveje består af stiger med ( 75 gr til 90 gr ), trappestiger ( 45 gr til 75 gr ), trapper 20 gr til 45 gr ), samt ramper 0 til 20 gr.

Det skal være sikkert og forsvarligt at benytte adgangsvejen og dermed mindst mulig riciko for at falde, glide, snuble samt minimal fare som følge af stor fysisk anstrengelse med at kravle op ad en række stiger.

Såfremt leiteren kun bruges sjældent kræves hvileplatforme for hver 15M, samt rygbøjle eller faldsikring. I den forbindelse skal det understreges at faldsikring med personlig sele er bedre til at standse et fald end en rygbøjle.

Leitere som ofte bruges skal have en hvileplatform på 600 x 600 mm for hver 6 M.

Arbejdsplatform og gangbroer til et maskinanlæg

Ved belastning med den beregnede last må nedbøjningen ikke overstige 1/200 af spændvidden og højdeforskellen mellem den belastede gulvelement og en tilstødende gulvelement som ikke er belastet må ikke overstige 4 mm

Anvendes perforerede gulvplader må åbningerne max have en diameter på 35 mm såfremt gulvpladerne er placeret hvor der normalt ikke færdes personer. Såfremt der kan komme personer er max diamteter 20 mm som måles således at en kugle med en diameter på 20 mm ikke må kunne komme igennem.

En arbejdsplatform er en plan overflade der benyttes til f.eks betjening, vedligeholdelse, måling o.l..

Generelt gælder at overfladebelægningen på gulvoverfladen skal være skridsikker. At den frie bredde på en gangbro skal være min. 600 mm og anbefales at være max 800 mm.

For boligbyggerier gælder bygningsreglementet, se links nedenfor.

Generelt gælder for fælles adgangsveje i boligbyggeri at de skal have en tilstrækkelig bredde afstemt efter den planlagte brug og der skal kunne passeres uhindret i deres fulde bredde.

En bredde på 1,5 m tilgodeser at en gangbesværet med ledsager  kan følges ad.( måles vandret mellem håndlisterne )

En bredde på 1,8 m tilgodeser hyppig trafik i begge retninger på samme trappe ( måles vandret mellem håndlisterne)

En bredde på 0,9 m kan accepteres som absolut minimum såfremt det kun er få brugere ( f.eks i to familiehuse )

Der skal være håndlister i begge retninger i en højde af ca 800 mm over trinforkant

Frihøjder og stigninger m.v.  – se bygningsreglementet.

Højden på værn eller rækkeværk bør have en højde på min. 1,0 m.